top of page

TÜRK VATANDAŞLIĞI İLE İLGİLİ TÜM GÜNCEL BİLGİLER

TÜRK VATANDAŞLIĞI EDİNMEK İLE İLGİLİ TÜM BİLGİLER (GÜNCEL)

Türk vatandaşlığı, Vatandaşlık Kanununa göre 2 yoldan kazanılır.

 1.  Doğumla kazanılan vatandaşlık

 2.  Sonradan kazanılan vatandaşlık

 

 

 

Doğum ile kazanılan Türk vatandaşlığı

 • Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.

 • Türk vatandaşı ana ve yabancı babadan evlilik birliği dışında doğan çocuk Türk vatandaşıdır.

 • Türk vatandaşı baba ve yabancı anadan evlilik birliği dışında doğan çocuk ise soy bağı kurulmasını sağlayan usul ve esasların yerine getirilmesi halinde Türk vatandaşlığını kazanır.

 • Türkiye'de doğan ve yabancı ana ve babasından dolayı doğumla herhangi bir ülkenin vatandaşlığını kazanamayan çocuk, doğumdan itibaren Türk vatandaşıdır.

 • Türkiye'de bulunmuş çocuk aksi sabit olmadıkça Türkiye'de doğmuş sayılır.

Tüm yabancılar için Türk vatandaşlığı (Sonradan kazanılan vatandaşlık)

Aşağıdaki hususlar yabancı bir kişiye Türk vatandaşlığı sağlamaz ancak Türk vatandaşlığı başvuru hakkı elde etmesini sağlar. Türk vatandaşlığına başvuru hakkı kazanmak isteyen bir yabancı:

 • Türk vatandaşı olan biriyle evlendiğinde ve 3 yıl süre ile evli kaldığında vatandaşlık başvurusunda bulunabilir.

 • Normal yollardan (turizm, öğrenim) Türkiye’ye gelindiğinde ikamet iznine başvurulup, yetkili makamlarca ikamet izni verildiği takdirde çalışma izni için başvurulabilir. 5 yıl süre ile çalışmaya devam edip çalışma izin uzatılarak vatandaşlık başvuru hakkı kazanılabilir. (5 yıl süre içinde 6 aydan fazla yurt dışında bulunmamanız gerekmektedir)        

Tüm yabancılar için Türk vatandaşlığı başvuru şartları nelerdir?

Vatandaşlık başvuru hakkı elde edildiğinde başvuran kişide aşağıdaki şartlar aranır:

 • Kendi millî kanununa, vatansız ise Türk kanunlarına göre ergin ve ayırt etme gücüne sahip olmak,

 • Başvuru tarihinden geriye doğru Türkiye'de kesintisiz beş yıl ikamet etmek,

 • Türkiye'de yerleşmeye karar verdiğini davranışları ile teyit etmek,

 • Genel sağlık bakımından tehlike teşkil eden bir hastalığı bulunmamak,

 • İyi ahlak sahibi olmak,

 • Yeteri kadar Türkçe konuşabilmek,

 • Türkiye'de kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin geçimini sağlayacak gelire veya mesleğe sahip olmak,

 • Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak, şartları aranır.

 • Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancılarda, yukarıda sayılan şartlarla birlikte, taşıdıkları devlet vatandaşlığından çıkma şartı da aranabilir.

 

Yatırım yapanlara, gayrimenkul alanlara Türk vatandaşlığı

(Türkiye Vatandaşlık Kanunu’nda yapılan yeni değişiklik 2021)

 

2009 Tarihli Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 12’inci maddesinde Türk vatandaşlığının kazanılmasında istisnai haller şöyle sıralanıyor:

 

“Milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartıyla Türkiye’ye sanayi tesisleri getiren veya bilimsel, teknolojik, ekonomik, sosyal, sportif, kültürel, sanatsal alanlarda olağanüstü hizmeti geçen ya da geçeceği düşünülen ve ilgili bakanlıklarca haklarında gerekçeli teklifte bulunulan yabancı kişiler. Bakanlar Kurulu kararıyla Türk vatandaşlığını kazanabilirler.” Ancak bu kapsam, kanunun bu maddesine dayalı olarak Bakanlar Kurulu, 12 Ocak 2021 tarihinde 2016/9601 sayılı yönetmelikle, bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulu kararıyla Türk vatandaşlığını kazanabileceklerin listesini şöyle değiştirdi:

 • En az 2 milyon Amerikan Doları tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirdiği Ekonomi Bakanlığı’nca tespit edilenlere,

 • En az 1 milyon Amerikan Doları tutarında taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın aldığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tespit edilenlere,

 • En az 100 kişilik istihdam oluşturduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca tespit edilenlere,

 • En az 3 milyon Amerikan Doları tutarında mevduatı üç yıl tutma şartıyla Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara yatırdığı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme kurumunca tespit edilenlere,

 • En az 3 milyon Amerikan doları tutarında Devlet borçlanma araçlarını üç yıl tutmak şartıyla satın aldığı Hazine Müsteşarlığınca tespit edilenlere “Türk vatandaşlığı” verilecek.

Şimdiden başvuruların alınmaya başladığı yeni uygulamada öğrenmek istediklerinizi sormak veya bu uygulamadan faydalanmak için bize ulaşabilirsiniz.

Vatandaşlık başvurularında dikkat edilmesi gereken hususlar

 1. Türk Vatandaşlığı için nereye başvurmam gerekiyor?
  Türk Vatandaşlığı için başvurular yurt içinde ikamet adresinin bulunduğu valiliğe, yurt dışında ise dış temsilciliklere bizzat veya özel vekâletname ile yapılır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmez.

 2. Türk Vatandaşlığı için başvuru yaptım. Başvuru işlemlerimin hangi aşamada olduğunu nasıl öğrenebilirim?
  Resmi devlet sitesinden dosya numarası ya da kimlik bilgilerinizi girerek işlemlerinizin son durumu hakkında bilgi alabilirsiniz.

 3. Yabancıların kimlik numaraları hakkında bilgi alabilir miyim?
  Yabancılara verilen Türkiye Cumhuriyeti kimliğinde “kimlik numarası” 11 hanelidir ve 9 rakamı ile başlamaktadır.

 4. Türk vatandaşlığı kazanma işlemleri ne kadar sürede sonuçlandırılır?
  Vatandaşlık başvurularında aranılan belgelerin eksiksiz olması durumunda makul bir süre içerisinde işlem tamamlanmaktadır. Eksik belge olması durumunda belgelerin kurum ve kuruluşlardan temin edilmekte olup işlemin sonuçlandırılması tamamlanma süresine göre değişmektedir.

 5. Türk vatandaşı anne ya da babaya bağlı olarak Türk vatandaşlığına hak kazanma mümkün müdür?
  403 sayılı Türk Vatandaşlık Kanununa göre Türk vatandaşı anne veya babadan doğanlar Türk vatandaşlığını kazanma hakkına sahiptirler.

 6. Türk vatandaşlığına alınma başvurum reddedildi. Yeniden başvuru yapabilir miyim?
  5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununda aranılan şartları taşıdığınız durumda ikamet ettiğiniz yerdeki valiliğe müracaat ederek yeniden başvuru yapabilirsiniz.

 7. Türk vatandaşlığımı koruyarak yabancı bir devlet vatandaşlığına geçilebilmem mümkün mü?
  Yabancı bir devlet vatandaşlığına geçmek üzere başvuruda bulunmanız ve bu izin verilmesine ilişkin gerekli şartları taşımanız halinde yabancı bir devlet vatandaşlığına geçmenize izin verilebilir.

 8. Bir Türk vatandaşı ile evlenirsem Türk vatandaşlığı kazanabilir miyim?
  3 yıldan beri Türk vatandaşı ile evli olan ve halen evliliği devam eden yabancılar Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvuruda bulunabilirler.

 9. Türk Vatandaşlığına alınmak için Türkiye’de ne kadar süre ikamet etmem gerekiyor ve bu süreler içerisinde ne kadar süre yurt dışında bulunabilirim?
  Türk Vatandaşlığı Kanununa göre başvuru tarihinden geriye doğru Türkiye’ de kesintisiz beş yıl ikamet etmiş olmanız gerekmektedir. İkamet edilen süreler içerisinde altı aydan fazla yurt dışında bulunulması veya ikamet tezkeresi alınmadan kalınması ikameti kesintiye uğratır.

 10. İkamet tezkeresini nereden alabilirim? 

       İkamet tezkerenizi ikamet ettiğiniz il emniyet müdürlüğünden ya da Emniyet Genel Müdürlüğünden alabilirsiniz.

11. Başvuru işlemlerimi aracılarla yapmalı mıyım?

       Başvuru işlemlerinizi hiçbir aracı ile yapmanıza gerek yoktur. Ancak işlemlerinizin daha hızlı yapılmasını istiyorsanız veya            uğraşmak istemiyorsanız faydalanabilirsiniz. Ancak tavsiyemiz, kesinlikle ofisi bulunan, resmi olarak kayıtlı çalışan                  firmalarla çalışmanız; sadece cep telefonu ile ulaşabildiğiniz, ofisi olmayan veya olsa da resmi kayıtlı çalışmayan kişilerle

       kesinlikle çalışmayınız.

12. 2021 yılı ikamet izni (oturma izni ücretleri) ücretleri ne kadar? Her yıl güncellenen bu ücretleri nereden öğrenebilirim?

       Bu ücretleri İç İşleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü web sitesinden (www.goc.gov.tr) öğrenebilirsiniz. 2021 yılı ücretlerini (ve her yıl güncellenen bu ücretleri) buraya tıklayarak öğrenebilirsiniz.

 • ​Türk vatandaşlığı edinme ile ilgili tüm bilgiler,

 • Türk vatandaşlığı başvuru şartları,

 • Türk vatandaşlığı nasıl kazanılır?

 • Kimler Türk vatandaşı olamaz?

 • Evlilik yolu ile kazanılan Türk vatandaşlığı, Türk ile evlenince Türk vatandaşlığı kazanılabilir mi?

 • Evlilik yolu ile Türk vatandaşlığı kazanmak için hangi şartlar var?

 • Yabancılar için Türk vatandaşlığı başvuru şartları nelerdir?

 • Türk vatandaşlığı hangi yollardan edinilir?

 • Vatandaşlık başvurularında dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

 • Yatırım yapanlar nasıl Türk vatandaşı olabilir?

 • Türk vatandaşı olmak için gerekli menkul veya gayrimenkul miktarı nedir?

 • 2021 yılı ve ileriki yıllarda ikamet izni başvuru ücretleri ne kadar?

 • Türk vatandaşlığı için nereye başvurmak gerekir?

 • Türk vatandaşlığı başvuru işlemlerinin hangi aşamada olduğu nasıl öğrenilir?

 • Yabancıların kimlik numaraları hakkında bilgi,

 • Türk vatandaşlığı kazanma işlemleri ne kadar sürede sonuçlandırılır?

 • Türk vatandaşı anne ya da babaya bağlı olarak Türk vatandaşlığına hak kazanma mümkün müdür?

 • Türk vatandaşlığına alınma başvurusu reddedildiğinde ne olur? Yeniden başvuru yapılabilir mi?

 • Türk vatandaşlığımı koruyarak yabancı bir devlet vatandaşlığına geçilebilmek mümkün mü?

 • Bir Türk vatandaşı ile evlenildiğinde Türk vatandaşlığı kazanılabilir mi?

 • Türk Vatandaşlığına alınmak için Türkiye’de ne kadar süre ikamet etmek gerekiyor ve bu süreler içerisinde ne kadar süre yurt dışında bulunabilinir?

 • İkamet tezkeresi nereden alınır?

 • Başvurularımı "aracılarla" yapmalı mıyım?

 • 2021 yılı ikamet izni (oturma izni ücretleri) ücretleri ne kadar? Her yıl güncellenen bu ücretleri nereden öğrenebilirim?​

Doğum ile kazanılan vatandaşlık
Tüm yabancılar için Türk vatandaşlığı (Sonradan kazanılan vatandaşlık)
Türk vatandaşlığı başvuru şartları nelerdir?
Vatandaşlık başvurularında dikkat edilmesi gereken hususlar
Yatırım yapanlara, gayrimenkul alanlara Türk vatandaşlığı
bottom of page